Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Coronica

Coronica

Tos dixo ista foto de prensa [de ro nueso amigo Brian Mott] feita ixos diyas d'a trobada d'escritors. Ye o fogaril d'o museu de sarrablo, fendo á charradeta, bestial, total, Chusé Mª Satué. Un inte sagrato, una delizia que os escritors catalán agradixioron per a suya autentizidá e corazón.

0 comentarios