Blogia
remenches dende l'aldo galligo

chistabín

chistabín

Dios me’n guarde! ye a narración que Nieus Luzía Dueso Lascorz escribió como consecuencia d’a XIII Trobada d’Escritors en o Pirineo, zelebrata os días 30 de chunio e 1 e 2 de chulio de 2006 en Bellver de Cerdanya. En ixa trobada, como en as anteriors, o comprimís de cada autor que i participaba yera escribir un cuento u bella narración que tenese como fuen d’inspirazión a redolada pirinenca en que se feba a trobada, en ixe caso a Cerdanya. Remata de beyer a luz ista poblicazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Un libro bilingüe en aragonés / catalán. Per zierto que iste fin de semana se farán arrienda d'autibidaz en aragonés en Chistau, leuturas, presentazions, conziertos, ez. Qui quiera saper més pos, A info astí. e tamién astí.

0 comentarios