Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Omenache á Chusé Gracia en Senegüé

Omenache á Chusé Gracia en Senegüé

OMENACHE A CHUSÉ GRACIA feito en Senegüé, con a suya familia e chens de ro lucar, toz en o zentro sozial. O dia 16 d’abiento, organizato por Rolde O Caxico, Calibo e Comarca de l’Alto Galligo. Escritor en aragonés que estió tamién miembro d’onor d’o Consello d’a fabla Aragonesa. Foto feita á Chusé Gracia en Senegüé cuan amostraba á ros zagals o danze de palos.

0 comentarios