Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Arropando con sensibilidad

Arropando con sensibilidad

Bi-sta chens normals que treballan, aman e biben a bida con senzillez. Chens que son buenas presonas. De ixas se arrodió Pilar l’atro diya; bi’stioron astí pa estar con ella; binioron de propio dende Lanuza, Canfrán, Samianigo, Chaca e bels lucars chicorrons. Mesmo dos sobrarbencos de pro, que la conoxen e la estiman. Biellos amigos, Carlos, Quino, Montse, María Chesús, Chavier á os que no cal dezir cosa, pos son de contino con tú de cutio. E profés Blanca, Doña Blanca. Un oasis en un mundo que bel macatrullo preba de crebar (pobrón, qué pena me da). Bi-stió machia, ilusions compartitas, cariño e bida tota plena. Una nuei por as que sapes que toz ixos ratos debán d’un ordinador merixen á pena de sobras. Grazias á toz os amigos por ser luz de bida, güembos que acullen un sol e aduyan con a suya suabura de boz. Dimpués, una begata que marchó o publico, con bels d’ellos, os de más confitanza, nos quisimos fer ista foto. Pa que as cosas queden difora de a frachil memoria eterea que o tiempo borra. Astí, arropando, con ista bendizión de sensibilidad. E que contine por muitas añadas!!Risa

0 comentarios