Blogia
remenches dende l'aldo galligo

FUELLAS, mayo-chunio 2013

FUELLAS, mayo-chunio 2013

FUELLAS, mayo-chunio 2013

AUTUALIDÁ: Informazions curtas; Presentazión d´o Nuebo Testamento en aragonés; 75 Asambleya cheneral d’o Consello d’a Fabla Aragonesa.
ARTICLOS D´OPINIÓN: F. CARRASCO: Como plegar á la tuca d’a montaña; P. SIERRA: L´inte de fer o que me fa goyo; A. GÁLLEGO: As leis que no brincan a espuenda; N. IBEAS: S´ha feito de nuei; E. FERNÁNDEZ CLEMENTE: Nos han sacado la lengua.
REPORTACHE:A. ESCARTÍN: Una nueva academia d´a luenga española: Aurora Egido.
CREYAZIÓN LITERARIA:V. GUÍU: “La Europa del Aborigen”: Fotopoemas/2, 3, 4. Imachen: P. MATA; Ch. I. NABARRO: Tresena de dezenas á o siñal d´Aragón / L´alma plena de banderas.
RECUPERAZIONS / TESTOS POPULARS:
R. PÉREZ: En fabla d´o lugar nuestro. O primer partido de fútbol que se zelebró en Lierda (1986).
TREBALLOS:N. LAÍN FRANCHO: Notas lingüisticas a un testo en aragonés de Lierta (Plana de Uesca); O. LERÍN GABÁS: La cullebra diamán.
REZENZIONS:A. ESCARTÍN: Premios literarios “Lo Grau IX (2006) e X (2008)”; O. LATAS: Nuebo testamén n´aragonés, traduzito por Ricardo Mur Saura.
CLAMAMIENTOS:Diploma de Especialización en Filología Aragonesa.
I Concurso Literario “O Reino d´os Mallos”.
IX Premio “O gua” de falordias e narrazions infantils e chobenils (2013)

0 comentarios