Blogia
remenches dende l'aldo galligo

PARABRAS Y COSAS

 A lingüistica y ra etnolochía marchan enzerringlatas de contino.

 As presonas que bibiban en Sarrablo y que por o tanto emplegaban istos trastes se comunicaban en a luenga aragonesa , eredera d’ a biella luenga romanica d’o Reino de Aragón . Os nomes d’ os artularios amanixen rotulatos bilingües, por o tanto, en o idioma d’ a redolada e en o castellán que se cheneralizó a meyatos d’o sieglo XX.

 O sarrablés, drento d’o conchunto de l’aragonés puede estar definito como perteneciente a ro dialeuto zentral, anque fendo parti d’as trazas comúns a atras redoladas altoaragonesas.

 Belas trazas bi-son: en morfolochía, o emplego cheneral d’ os articlos o, a, os, as, anque con a soluzión ro, ra, ros, ras, cuan a parabra anterior remata en bocal. Os plurals se forman añadindo una -s ta ro singular, tanto si ye bocal como consonán. Como amostratibos destacan ixe, ixa, ixos e ixas, y se conserban indefinitos d’a mena bel, bella, muito, otri, ez. En o berbo son carauteristicos os imperfeutos d’ a segunda y terzera conchugazions mantenindo a -b- etimolochica. O complemento prenominal ne/en ye mui emplegato, estando a suyo aplicazión como en a resta de l’altoaragón. En cuanto a ro lesico se conserba muito bien en as denominazións d’ a bida agricola, pastoril y en as que fan menzión a ra topografía.

L’aragonés de Sarrablo, estió estudiato por os prenzipals lingüistas estranchers de primeros de ro sieglo XX, como ro franzés Jean Saroïhandy en 1906 (en Biescas, Bara, Billobas, Chesera, Birque, Nozito, Pardina Orlato, Sobás, Yebra y Yesero), l’alemán Alwin Kuhn en 1933 (en Biescas, Fablo, Aineto, Solaniella e Ipiés) u l’anglés W. D. Elcock en 1934 (en Biescas, Yesero, Acumuer, Basarán, Sardás, Sobás, Lasieso, Chillué, y Chesera). Tamién en a decada d’os 30, o mosen altoaragonés J. Pardo Asso publicó un dizionario recullindo a fabla d’ istas redoladas.

 Ista luenga, ha estato declarata por a UNESCO como luenga minorizata en periglo d’amortamiento, por o que lo menos mereze o emplego en un museyo como ro de Sarrablo, un museyo bibo, baledor de a nuestra cultura material e inmaterial.

 Sólo que con radízes zereñas podremos concarar un esdebenidero globalizato sin de perda d’a nuestra identidá.

^[texto de un panel del Museo Artes populares de Serrablo. + Info en:

El idioma, parte de la cultura popular del Serrablo

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=543040]

0 comentarios