Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Chuana, Rosario e Nieus-Luzía

ATRAS AUTIBIDAZ EN A FERIA D’O LIBRO DE UESCA
(EN RELAZIÓN CON A LITERATURA EN ARAGONÉS)


 


• Zelebrazión d’o 100 cabo d’año d’o naximiento de Chuana Coscujuela: • letura integra d’a suya nobela A lueca (a istoria d’una mozeta d’o Semontano). Días miércols, 9 de chunio, e chuebes, 10 de chunio, de 19,30 a 21,30 d’a tardada. I puede partizipar cualsiquiera que deseye leyer.


 


• Rezital poetico en aragonés, remerando en espezial á Rosario Ustáriz e á Nieus-Luzía Dueso, que nos dixoron fa pocos meses. Día domingo, 13 de chunio, 13 oras.

0 comentarios