Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Amaneixer en Sant Lorient

Agora, como fa tantos años. E ta siempre. Entre que tienga bida, me trobe an me
Agora, como fa tantos años. E ta siempre. Entre que tienga bida, me trobe an me
trobe, en Uesca u á zinco mil quilometros, ixe día, ixe maitín empliu de bibenzias
enradigadas n’o més fundo d’os míos tresoros, no quiero que mirar-me l’albaca
e, capín d’ulorías e colors, deixar-me arrozegar per camins cada begada nuebos
empentau per tochos e espadas, per Danzantes e musicas, per un corazón común
que bate dende ixa plazeta chicoteta que per un momento esdebiene o melico d’o
mundo… ¿U talment un uniberso entero?

Ánchel Conte Cazcarro

trobe, en Uesca u á zinco mil quilometros, ixe día, ixe maitín empliu de bibenzias
enradigadas n’o més fundo d’os míos tresoros, no quiero que mirar-me l’albaca
e, capín d’ulorías e colors, deixar-me arrozegar per camins cada begada nuebos
empentau per tochos e espadas, per Danzantes e musicas, per un corazón común
que bate dende ixa plazeta chicoteta que per un momento esdebiene o melico d’o
mundo… ¿U talment un uniberso entero?

Ánchel Conte Cazcarro
Agora, como fa tantos años. E ta siempre. Entre que tienga bida, me trobe an me
trobe, en Uesca u á zinco mil quilometros, ixe día, ixe maitín empliu de bibenzias
enradigadas n’o més fundo d’os míos tresoros, no quiero que mirar-me l’albaca
e, capín d’ulorías e colors, deixar-me arrozegar per camins cada begada nuebos
empentau per tochos e espadas, per Danzantes e musicas, per un corazón común
que bate dende ixa plazeta chicoteta que per un momento esdebiene o melico d’o
mundo… ¿U talment un uniberso entero?
Ánchel Conte Cazcarro
Agora, como fa tantos años. E ta siempre. Entre que tienga bida, me trobe an me
trobe, en Uesca u á zinco mil quilometros, ixe día, ixe maitín empliu de bibenzias
enradigadas n’o més fundo d’os míos tresoros, no quiero que mirar-me l’albaca
e, capín d’ulorías e colors, deixar-me arrozegar per camins cada begada nuebos
empentau per tochos e espadas, per Danzantes e musicas, per un corazón común
que bate dende ixa plazeta chicoteta que per un momento esdebiene o melico d’o
mundo… ¿U talment un uniberso entero?
Ánchel Conte Cazcarro

Ánchel Conte Cazcarro, escribe en o programa de fiestas de San Lorién d’iste 2009, un polito e sendito testo, como gosa fer á ormino, e que remata asinas:

"Albahaca e Danzantes: berde e blanco n’o marco barroco d’a frontera d’una ilesia que n’ixe momento ye casa de toz, d’os que creyen e d’os agnosticos, d’os d’aquí e d’os que son benius dende os cuatre puntos cardinals. Tochos e espadas, e mil, dos mil, tres mil corazons n’un solo traqueteyo, sin de parolas, solo que güellos e finestras en l’alma ubiertos pataleros…

Agora, como fa tantos años. E ta siempre. Entre que tienga bida, me trobe an me trobe, en Uesca u á zinco mil quilometros, ixe día, ixe maitín empliu de bibenzias enradigadas n’o més fundo d’os míos tresoros, no quiero que mirar-me l’albaca e, capín d’ulorías e colors, deixar-me arrozegar per camins cada begada nuebos empentau per tochos e espadas, per Danzantes e musicas, per un corazón común que bate dende ixa plazeta chicoteta que per un momento esdebiene o melico d’o mundo… ¿U talment un uniberso entero?"

0 comentarios