Blogia
remenches dende l'aldo galligo

TEYATRO EN ARAGONÉS

TEYATRO EN ARAGONÉS

Drento d’a programazión “Luenga de fumo”, que organiza o Consello d’a Fabla Aragonesa en colaborazión con a Demba de Cultura d’o Conzello de Uesca, o día 23 d’abril, San Chorche, a ras güeito d’a tardada, se ferá en o Zentro Cultural Matadero, de Uesca (Abda. Martínez de Velasco, 4-6), a obra de teyatro: Yésica, un abrío d’agora, por o grupo de teyatro d’Ansó “Dingolondango”. Ye una comedia, con testo orichinal d’Elena GUSANO, que se fa en aragonés ansotano.

0 comentarios