Blogia
remenches dende l'aldo galligo

As Eras

Dimpués as mullers s’encargaban de porgar o grano con l’aral y os porgaderos, y os ombres alzaban a palla en a buerda, forquiando con as forcas, u en bel pallar, carriándola a trusas, en os güembros.

            O mozo més gran aparellaba os machos y carriaba dos u tres biajes pa l’atro día. Os demás remataban d’entrar a palla y carriaban o grano en talegas, ent’os truexos. Chusto beniba o tiempo, en que se remataban ixas fainas, se feba de noches.

            Todas as comidas se feban en o canto d’a era, sin parar de trillar. Ixos días abeba muito rebulizio en o lugar: por toz os laus se sentiba arriar os abríos pa trillar. Si se barruntaba bella tronada, abeba que replegar ascape a pallada ent’o bordón u ent’a bel abanze, pos si se remollaba, feba a tana pa trillar-la dimpués. Un treballo muy malo yera forquiar a palla en os pallars, pos se feba muita polbarera, que se meteba por toz os laus. Os zagals patiaban a palla pa qu’en cabese més.

José Mª Satué Sanromán, Sobrepuerto, naturaleza en silencio” (1999).

0 comentarios