Blogia
remenches dende l'aldo galligo

Gurrión

Ayere Mariano Coronas me nimbió un gurrión dende A Buerda, un gurrión sobrarbenco. Estaba aniellato, en o lomo teneba un lumero, 107; e una fecha mayo de 2007, que pienso que no será como a de os yogurs, de caduzidá, sino de fabricazión. ¡Menuda ta fer bolar ixe paxaro dende 1980, osús qué treballo! Mª Bitoria Trigo firma un articlo firme majo, un omenaxe tricolor enta 43 debisión republicana, e Mª Pilar Benítez escribe en ixa luenga basta e no reconoxita por o suyo nombre en o’statuto mayoritario e que se clama “O CEIP Asunción Peñart de l’Ainsa y o procheuto d’animazión arredol d’a luenga e a cultura aragonesa”, con una foto d’os amigos Ángel e Toche en L’Ainsa. Tamién amanixe un articlo de yo que se clama “A Buerda en a prensa estatal de 1857”, en a plana 23. Qui lo quiera leyer que drente en www.elgurrion.com, un gurrión de altos buelos.

0 comentarios